XỬ TRÍ HO RA MÁU

Vũ Văn Đính ĐẠI CƯƠNG Nếu số lượng máu ra nhiều, phải vận chuyển nhanh bằng ôtô cấp cứu có trang bị. Diễn biến khó biết trước, cần được theo dõi tại bệnh viện (ôtô cấp cứu thường). Đặc điểm Chẩn … Xem tiếp