Tật đại tràng dài

Định nghĩa: đại tràng quá dài so với kích thước trung bình. Căn nguyên: Bẩm sinh Mắc phải:đại tràng bị kéo dài thêm ra có thể là thứ phát từ những tổn thương hậu môn-trực tràng, từ những rối loạn nội … Xem tiếp