Dịch não tủy được chứa trong hai hệ thống riêng biệt:

  • Hệ thống bên trong hay hệ thống tạo thành dịch não tuỷ: gồm các não thất bên, não thất giữa và qua công Sylvius với não thất bôn. Các não thất có các đám rối mạch sản xuất ra dịch não tuỷ.
  • Hệ thống bên ngoài hay hệ thống hấp phụ:gồm khoang dưới nhện nằm giữa màng nuôi và lá tạng của màng nhện. Dịch được thu hồi qua các bể hay hồ, lớn nhất là bể não tủy đưa dịch não tủy tới các khoang chứa khác. Dịch não tủy được hấp phụ bởi các nhung mao dưới nhện và bởi các hạt Pacchioni, và từ đấy vào hệ tĩnh mạch.

Hai hệ thống này thông với nhau qua lỗ Magendie (ở mái của não thất bốn) và các lỗ Luschka (nằm ở các phần bên ở não thất này).

Tuần hoàn dịch não tuỷ: dịch não tủy chảy từ các não thất về các khoang dưới màng nhện và vào ống sống. Dịch được tạo thành ở các đám r ổi mạch trong các não thất bên và qua các lỗ Monroe đi vào não thất ba. Từ đấy theo công Sylvius tối não thất bôn và vào hệ thống ngoài qua lỗ Magendie và các lỗ Luschka. Lỗ Magendie mở vào bể lớn và tại đây có thể lấy dịch não tủy bằng cách chọc dò dưới chẩm. Từ bể lớn, dịch não tủy tới các hồ khác, nhất là các hồ ở đáy não, ở dưới tiểu não và ở tủy sống.

Nơi lấy dịch não tủy bằng cách chọc dò tủy sống là ở dưới đốt L2. Có lẽ dịch não tủy không có dòng chảy thực sự mà chỉ có sự xáo động. Ngoài ra, trong hệ thống không có van và tắc là một hiện tượng bệnh lý.

Xét nghiệm dịch não tủy ở trẻ

0/50 ratings
Bình luận đóng