Viêm não do virut Arbo

Những đặc điểm chung của Viêm não virut Arbo: Những đặc điểm về dịch tễ học: Đặc điểm dịch tễ học chính các virut Arbo gây viêm não (theo Peters C.J., 1998)  Virut  Trung gian truyền bệnh và Vật chủ chính Thời gian ủ bệnh (ngày)  Tỷ lệ thụ bệnh Tuổi mắc bệnh % chết  Di chứng La Crosse (California) –  Aedes triseriatus-  Sóc 3 – 7 <1/1000 <15 tuổi < 0,5 hiếm St. Louis –  Culex tarsalis-  Culex pipiens-  Culex quinquefasciatus-  Chim 4 – 21 <1/200 (*) ≈ 10% 20% Nhật … Xem tiếp

Viêm não virus California (La Crosse)

Mục lục Căn nguyên Đặc điểm dịch tễ Đặc điểm lâm sàng Chẩn đoán Căn nguyên Bệnh được phát hiện lần đầu tiên ở California (Hoa Kỳ), nên thường quen gọi là viêm não California. Nhưng thực tế, căn nguyên của bệnh là virut la Crosse. Virut la Crosse có 13 nhóm huyết thanh (serogroup), một số nhóm có khả năng gây bệnh cho người như virut Jamestown Canyon, virut Inkoo, virut Trivittatus… virut Jamestown Canyon thường gây ra những viêm não nặng ở người lớn với các biểu hiện … Xem tiếp

Bệnh Viêm não Nhật Bản – Triệu chứng, chẩn đoán điều trị

Mục lục Lịch sử: Mầm bệnh Dịch tễ học Cơ chế bệnh sinh và tổn thương giải phẫu bệnh lý: Lâm sàng Một số thể không điển hình Chẩn đoán Điều trị Lịch sử: Trong các bệnh viêm não do virut Arbo, viêm não Nhật Bản chiếm một vị trí rất quan trọng. Bệnh viêm não Nhật Bản đã được biết hơn 100 năm trước đây. Cuối thế kỷ XIX liên tiếp các vụ dịch xảy ra ở các vùng núi Nhật Bản vào mùa hè – thu với nhiều … Xem tiếp