Các loại tràng đều gồm có :

Tràng đều cánh rời.

Hình hoa hồng               Vi dụ: hoa Hồng. hoa Mao lư­ơng, v.v.

Hình hoa cẩm chư­ớng   Ví dụ: hoa Cẩm ch­ướng. hoa Mỏ hạc. v v..

Hình chữ  thập              Ví dụ: hoa họ Cải v v…

Tràng đều cánh liền

Hình bánh xe                 Ví dụ: hoa Cà. hoa ớt. hoa Khoai tây. v. v…

Hình chuông                  Ví dụ: hoa Đẳng sâm. hoa Cát cánh.

Hình nhạc            Ví dụ: hoa Benladon

Hình phễu            Ví dụ: hoa Bìm bìm, hoa Cà độc dư­ợc. v. v.. ~

Hình đinh             Ví đụ: hoa Đinh h­ương, hoa Mẫuàu đơn. v v.

Hình ống                       Ví dụ: hoa hình ống ở giữa các cụm hoa đầu họ Cúc

 trang-deu

0/50 ratings
Bình luận đóng