Da luôn luôn trải qua quá trình chuyển hóa các chất, vừa thu nhận để tổng hợp các chất và vừa phân hủy để giải phóng năng lượng cho các hoạt động sinh lý của da.

1. NHỮNG MEN CỦA DA

Có rất nhiều men ở da: men sinh năng lượng, men chuyển hóa hydrate carbone, men chuyển hóa hợp chất nitơ, men chuyển hóa acid béo.

  • Men sinh năng lượng

Cũng như các cơ quan khác, da rút nguồn năng lượng từ các phản ứng phân hóa các amino- acid, acid béo, hydrate carbone. Quá trình phân hóa này được tiến triển qua nhiều giai đoạn nhờ có các men ở da như hexokinase, phosphorylase, mutase, isonierase, kinase.

  • Men chuyển hóa hydrate carbone

Amylase, hyaluronidase, men tổng hợp glycogen từ lactic acid.

  • Men chuyển hóa hợp chất nitơ

Có nhiều ở lớp nhày và lớp hạt.

  • Men chuyển hóa acid béo

Men lipase có nhiều ở vùng sinh dục, tuyến bã, men tổng hợp cholesterol.

2. NHỮNG CHẤT TÍCH ĐIỆN Ở DA

Da có những ion CD, Na+, Ka+, Ca2+, Mg2+.

Chất lưu huỳnh ở da

Lưu huỳnh có ở thượng bì, tổ chức đệm, mồ hôi

  1. ở thượng bì, lưu huỳnh được kết hợp với amino-acid như: methionin, cystin, cystein.
  2. ở tổ chức đệm có glutathion. Trong đạm tế bào có methionin, cystin, elastin, chất cơ bản có chondoitin sulfuric acid loại B,
  3. Trong mồ hôi, lưu huỳnh ở dạng ion sulfate.

Chuyển hóa lưu huỳnh

Cơ thể không tổng hợp được hỗn hợp amino-acid-lưu huỳnh mà phải lấy thức ăn, từ đó mới tổng hợp ra các loại khác: da thải lưu huỳnh dưới dạng sulfate trong mồ hôi và vảy da.

Vai trò của lưu huỳnh

Rất quan trọng trong các chất coenzyme có lưu huỳnh, phần đạm các men hắc sắc tố.

3. CHẤT SỪNG Ở DA

Sừng là một chất đạm trong đó có amino-acid kết hợp với lưu huỳnh, methionin, cystin. Thành phần của nó thay đổi tùy nơi. Ớ móng và lông, những amino-acid đó liên kết chặt chẽ với nhau nên cứng hơn sừng của thượng bì.

Sừng là một chất kém bền vững có phần nào dễ co dãn. Dựa vào tính chất này, người ta có thể dùng những chất hóa học để làm thay đổi cấu trúc của nó.

Cấu trúc của sừng gồm những chuỗi polypeptid liên kết thành bó chạy dọc theo sợi lông, hoặc nằm ngang trong móng hoặc xếp lộn xộn ở lớp sừng thượng bì. Giữa những chuỗi polypeptid có những dãy liên kết đồng hóa trị = S-S- hoặc dãy liên kết không cùng hóa trị. Cầu nối sulfure kép dễ bị phá đứt bởi những chất có pH kiềm như thioglycolate. cầu nối hydro dễ bị phá hủy bởi những dịch có urea, guanidin, những chất này thường được dùng để uốn tóc theo ý muốn.

5/52 ratings
Bình luận đóng