QUẾ
Tên khoa học: Cinnamomum sp. Họ Long não – Lauraceae.
Trên thị trường quốc tế lưu hành 2 loại quế chính:
1. Cinnamomum cassia Nees et Bl.: Quế Trung Quốc, quế Việt Nam.
2. Cinnamomum zeylanicum Gare et Bl.:  Quế Srilanka (hay quế Ceylan).

Ngoài ra còn có các loài: Cinnamomum burmani (C. Nees et T. Nees) C Nees et Bl và Cinnamomum loureirii C. Nees phân bố chủ yếu ở các nước Đông Nam Á.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngô Văn Thu (2011), “Bài giảng dược liệu”, tập I. Trường đại học Dược Hà Nội
Phạm Thanh Kỳ (1998), “Bài giảng dược liệu”, tập II. Trường đại học Dược Hà Nội
Đỗ Tất Lợi (2004), “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, Nhà xuất bản Y học
Viện dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, tập I, Nhà xuất bản khoa hoc kỹ thuật.
Viện Dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam”, tập II, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật
Bài viết chưa có từ khóa.
0/50 ratings
Bình luận đóng