18. É lớn tròng – Hyptis suaveolens (L.) Poit.

Họ hoa môi – Lamiaceae
Phân trên mặt đất có chứa tinh dầu.
Thành phần chính của tinh dầu là eugenol (68,2% Tân Kỳ,Nghệ An), hoặc cineol và -caryophylen (

7,3 và 44,3% ở Phú Quốc; 24,4 và 30,3% ở Vũng Tàu; 28,2 và 30,8 ở Ninh Thuận).

Bài viết chưa có từ khóa.

5/52 ratings
Bình luận đóng