3.3.2.4. Định lượng citronelal, citral trong tinh dầu Sả (Oleum Citronellae), tinh dầu Màng tang (Oleum Litseae cubeae) bằng hydroxylamin hydroclorid

* Nguyên tắc    
Citral, citronelal khi tác dụng với hydroxylamin hydroclorid tạo thành dẫn chất oxim và giải phóng ra một lượng tương đương acid hydrocloric. Định lượng acid hydrocloric giải phóng bằng dung dịch KOH 0,5N, từ đó tính ra được lượng citral có trong tinh dầu.
* Tiến hành
Cân chính xác khoảng 1g tinh dầu Sả, thêm 10ml alcol 90%, 10ml dung dịch hydroxylamin hydroclorid 0,5N (dùng pipet hút chính xác hoặc buret), 5 giọt methyl da cam. Lắc đều.
Chuẩn độ bằng dung dịch KOH 0,5N trong alcol đến khi màu chuyển sang vàng bền vững. Song song tiến hành định lượng với mẫu trắng.
Tính kết quả: Hàm lượng citral trong tinh dầu được tính theo công thức:

Hàm lượng citral trong tinh dầu được tính theo công thức
V: lượng dung dịch KOH 0,5N dùng để chuẩn độ mẫu thử (ml)
               V1: lượng dung dịch KOH 0,5N dùng để chuẩn độ mẫu trắng (ml)

style="line-height: 110%;text-align: justify;text-indent: 1.0cm">               M: Khối lượng phân tử aldehyd cần định lượng

               G: lượng tinh dầu đã cân tính bằng gam.

Bài viết chưa có từ khóa.

5/52 ratings