Cây bóng nướcImpatiens balsamina L., họ Bóng nước – Balsaminaceae.
            Cây bóng nước được trồng làm cây cảnh ở các vườn hoa. Hoa bóng nước có 3 dẫn chất naphtoquinon đã được phân lập: Lawson, 2-methoxy 1,4 – naphtoquinon   (I) và 2, 3 – dimethoxy – 1, 4 – naphtoquinon (II). Chất (I) có tác dụng lên các vi khuẩn Staphylococcus aureus, Candida albicans, Glaucoma piriformis, Sclerotina fructicola và một

số vi khuẩn khác. Chất (II) có tác dụng lên Sclerotina fructicola.

0/50 ratings
Bình luận đóng