Hb (g/dl)HCT (%)SLHC (1012/L)MCV(fl)MCH (pg)MCHC

(g/dl)

TB-2SDTB-2SDTB-2SDTB-2SDTB-2SDTB– 2SD
Cuống   rốn (mới sinh)16,13,551424,73,91089834313330
1-3 ngày

(máu      mao mạch)

18,514,556455,54,01089534313329
1 tuần17,513,554425,13 91078834283328
2 tuần16,512,551394,93,61058634283328
1 tháng14,010,043314,23,01048534283329
2 tháng11,59,035283,82,7967730263329
3-6 tháng11,59,535293,83,1917430253330
0,5-2 tuổi12,010,536334,53,7787027233330
2-6 tuổi12,511,537344,63,9817527243431
6-12 tuổi13,511,540354,64,0867729253431
12-18 tuổi 

 

 

14,0

 

 

 

12,0

 

 

 

41

 

 

 

36

 

 

 

4,6

 

 

 

4,1

 

 

 

90

 

 

 

78

 

 

 

30

 

 

 

25

 

 

 

34

 

 

 

31

Nữ
Nam14,513,043374,94,5887830253431

Số lượng bạch cầu

SLBC (109 /L)BC hạt TTLympnocyt Monocyt BC ưa xít
TBGiới HạnTBGiới Hạn%TBGiới hạn%TB%TB%
Mới sinh18,19,0-

30,0

11,06,0-26,0615,52,0-11,0311,160,42
12 giờ22,813,0-

38

15,56,0- 28,0685,52,0-11,0241,250,52
24 giờ18,99,4-3411,55,0-21,0615,82,0-11,5311,160,52
1 tuần12,25,0-

21,0

5,51,5-10,0455,02,0-17,0411,190,54
2 tuần10,85,0-

19,5

3,81,0-9,5356,02,5-16,5560,77033
1 tháng10,85,0-

19,5

3,81,0-9,0357,34,0-13,5610,650,33
6 tháng11,96,0-

17,5

3,81,0-8,5327,34,0-13,5610,650,33
1 tuổi11,46,0-

17,5

3,51,5-8,5317,04,0-10,5610,650,33
2 tuổi10,66,0-

17,0

3,51,5-8,5336,33,0-9,5590,550,33
4 tuổi9,15,5-

15,5

3,81,5-8,5424,52,0-8,0500,550,33
6 tuổi8,55,0-

14,5

4,31,5-8,0513,51,5-7,0420,450,23
8 tuổi8,34,5-

13,5

4,41,5-8,0533,31,5-6,8390,440,22
10 tuổi8,14,5-

13,5

4,41,8-8,0543,11,5-6,5380,440,22
16 tuổi7,84,5-

13,0

4,41,8-8,0572,81,2-5,2350,450,23

Số ợng tiểu cầu ở các lứa tuổi : 140 – 440 x109/L

Giới hạn Hemoglobin F và Hemoglobin A2 trong 2 năm dầu

HbF(%)HbA2(%)
TuổiTB±2SDTB±2SD
1-7 ngày7561-80
2 tuần7566-81
1 tháng6046-670,80,4-1,3
2 tháng4629-611,30,4-1,9
3 tháng2715-562,21,0-3,0
4 tháng189,4-292,42,0-2,8
5 tháng102,3-222,52,1-3,1
6 tháng72,7-132,52,1-3,1
8 tháng52,3-122,71,9-3,5
10 tháng2,11,5-3,52,72,0-3,3

Giới hạn các yếu tố dông máu ở trẻ em

 

1-5 tuổi

 

6-10 tuổi

 

11-16 tuổi

 

Nời lớn

PT(S)11 (10,6-11,4)11,1 (10,1-12,1)11,2 (10,2-12,0)12 (11,0-14,0)
INR1,0 (0,96-1,04)1,01 (0,91-1,11)1,02 (0,93-1,10)1,10 (1,0-1,3)
APTT(S)30 (24-36)31 (26-36)32 (26-37)33 (27-40)
Fibrinogen(g/L)2,76 (1,70-4,05)2,79 (1,57-4,0)3,0 (1,54-4,48)2,78 (1,56-4,0)
Thời gian máu chảy (Phút)6 (2,5-10)7 (2,5-13)5 (3-8)4 (1-7)
II (U/mL)0,94 (0,71-1,16)0,88 (0,67-1,07)0,83 (0,61-1,04)1,08 (0,70-1,46)
V (U/mL)1,03 (0,79-1,27)0,90 (0,63-1,16)0,77 (0,55-0,99)1,06 (0,62-1,50)
VII (U/mL)0,82 (0,55-1,16)0,85 (0,52-1.20)0,83 (0,58-1,15)1,05 (0,67-1,43)
VIII (U/mL)0,90 (0,59-1,42)0,95 (0,58-1,32)0,92 (0,53-1,31)0,99 (0,50-1,49)
vWF (U/mL)0,82 (0,60-1,20)0,95 (0,44-1,44)1,00 (0,46-1,53)0,92 (0,50-1,58)
IX (U/mL)0,73 (0,47-1,04)0,75 (0,63-0,89)0,82 (0,59-1,22)1,09 (0,5-1,63)
X (U/mL)0,88 (0,58-1,16)0,75 (0,55-1,01)0,79 (0,50-1,17)1,06 (0,70-1,52)
XI (U/mL)0,97 (0,56-1,50)0,86 (0,52-1,20)0,74 (0,50-0,97)0,97 (0,67-1,27)
XII (U.mL)0,93 (0,64-1,29)0,92 (0,60-1,40)0,81 (0,34-1,37)1,08 (0,52-1,64)
PK (U/mL)0,95 (0,65-1,30)0,99 (0,66-1,31)0,99 (0,53-1,45)1,12 (0,62-1,62)
HMWK (U/mL)0,98 (0,64-1,32)0,93 (0,60-1,30)0,91 (0,63-1,19)0,92 (0,50-1,36)
XIIIa (U/mL)1,08 (0,72-1,43)1,09 (0,65-1,51)0,99 (0,57-1,40)1,05 (0,55-1,55)
XIIIs (U/mL)1,13 (0,69-1,56)1,16 (0,77-1,54)1,02 (0,60-1,43)0,97 (0,57-1,37)

PT: thời gian prothrombin; APTT: Thời gian thromboplastin hoạt hóa từng phần ; HMWK: kinnogen trọng lượng phân tử cao;

PK: Prekallekrein; vWF: yếu tố von Willebrand

Giới hạn dưới nhóm lympho ở trẻ em

Tổng số T lympho (CD3)Tế bào T Helper (CD4)Tế bào T độc (cytotoxic Tcells) (CD8)Tế bào B lympho

(CD19)

Tế bào diệt tự nhiên (NK cells) (CD16+CD56)
TuổiTuyệt đối%Tuyệt đối%Tuyệt đối%Tuyệt đối%Tuyệt đối%
0-22500-53-1600-35-560-12-300-6-32170-4-18
tháng55008440006417002820001100
3-52500-51-1800-35-590-12-430-11-170-3-14
tháng560077400056160023300041830
6-111900-49-1400-31-500-12-610-14-160-3-15
tháng590076430056170024260037950
12-232100-53-1300-32-620-14-720-16-180-3-15
tháng620075340051200030260035920
2-5 tuổi1400-56-700-28-490-16-370-14-130-4-17
370075220047130030140033720
6-111200-60-650-31-370-18-270-13-100-4-17
tuổi26007615004711003586027480
12-171000-56-530-31-330-18-110-6-2370-4803-22
tuổi22008413005292035570
Người527-49-332-28-170-12-78-8997-2367-6-29
lớn284681164251811381134
Bài viết chưa có từ khóa.
0/50 ratings
Bình luận đóng