CÂU HỎI

Đối với bệnh nhân đã cắt lách, xét nghiệm cần làm để đánh giá bệnh nhân là?

A. CT scan bụng.

B. Nghiên cứa sự di chuyển bạch cầu.

C. Huyết đồ.

D. Phết máu ngoại biên.

TRẢ LỜI

Phẫu thuật cắt lách do chấn thương không cần thiết vì sẽ gây mất chức năng lách và chức năng lách vẫn bảo tồn nếu cấy nó vào phúc mạc bụng trong trường hợp tổn thương.

Phết máu ngoại biên cho thấy thể Howell-Jolly do mất chức năng lách. Điều này quan trọng ở bệnh nhân cắt lách vì nguy cơ cao mắt nhiễm trùng nặng và nên dùng vaccine chống lại các tác nhân có bào nang.

Đáp án: D.

0/50 ratings
Bình luận đóng