Xin giới thiệu các bạn bộ tranh châm cứu về các đường đi của các kinh chính trong cơ thể. Đây là bộ hình động miêu tả huyệt xuất phát cũng như đường đi và kết thúc của các kinh. Hy vọng bộ tranh châm cứu này sẽ khiến các bạn thấy thú vị hơn trong cách học các đường kinh.

Đường đi kinh vị
đường đi kinh tỳ
Đường đi kinh tiểu trường
đường đi kinh tâm bàoĐường đi kinh tâm
Đường đi kinh phế
Đường đi kinh đởm

Đường đi kinh đại trường
Đường đi kinh can

Đường đi kinh bàng quang

0/50 ratings
Bình luận đóng