CÂU HỎI

Tất cả các nguyên nhân sau gây tăng Troponin, trừ?

A. Suy tim sung huyết.

B. Viêm cơ tim.

C. Nhồi máu cơ tim.

D. Viêm phổi.

E. Nhồi máu phổi.

TRẢ LỜI

Mặc dù troponin là marker thường dùng trong đánh giá hoại tử cơ tim ttrong nhồi máu cơ tim cấp. Tuy nhiên nó cũng có thể tăng trong các bệnh lý khác như nhồi máu phổi, viêm cơ tim hay suy tim, cũng có khi là viêm phổi mà không có hoại tử cơ tim.

Đáp án: D.

0/50 ratings
Bình luận đóng