THUYỀN TOÁI – XÁC VE SẦU

1. Nguồn gốc, đặc điểm Thuyền thoái là xác lột của các loài ve sầu đồng bằng (Leptopsaltria tuberosa Sigr.) hay ve sầu núi (Gana maculata Drury.) thuộc họ Ve sầu (Cieadae). Là xác lột của ve sầu trưởng thành, nguyên con, màu nâu nhạt, thủy phân không quá 10%, tỷ lệ vụn nát không quá 5%. 2. Công dụng, cách dùng . Thuyền thoái có tác dụng trừ phong nhiệt (cảm siết nóng), làm cho độc sởi, đậu mọc ra. Dùng chữa các chứng bệnh: mất ngủ, khản mất … Xem tiếp