Ba gạc

Tên khoa học Rauwolfia verticillata, họ Trúc đào (Apocynaceae). Tên khác: La phu mộc (dịch âm Trung Quốc của chữ Rauwolfia), santo (Sapa: santo là ba chạc: cây có 3 lá chia 3 cành), lạc toọc (Cao Bằng: nghĩa là 1 rễ) 1. Mô tả Cây nhỏ, thân nhẵn, trên mặt thân có những lỗ sần nhỏ của bì khổng Lá mọc đối nhưng thường mọc vòng 3 lá một. Hoa hình ống, màu trắng Quả hình trứng khi chín có màu đỏ tươi 2. Phân bố: Mọc hoang ở … Xem tiếp