CÂU HỎI

Tất cả các yếu tố sau là phụ thuộc vitamin K ngoại trừ?

A. Yếu tố X.

B. Yếu tố VII.

C. Protein C.

D. Protein S.

E. Yếu tố VIII.

TRẢ LỜI

Vitamin K là một vitamin tan trong dầu mà có vai trò trong quá trình đông cầm máu. Nó được hấp thu ở ruột non và tích trữ ở gan. Nó hoạt động như một cofactor của hệ enzym Carboxylation trong phức hợp Acid glutamic mà tham gia vào phức hợp Prothrombin. Có 3 nguyên nhân gây thiếu vitamin K thường gặp là chế độ dinh dưỡng kém, giảm khả năng hấp thu tại ruột, bệnh gan. Phức hợp các protein Prothrombin( yếu tố II, VII, IX, X, protein C, protein S) bị giảm đi khi thiếu hụt Vitamin K. Yếu tố VII và protein C có đời sống ngắn nhất do đó sẽ bị giảm sớm nhất. Thiếu hụt vitamin K làm thời gian prothrombin kéo dài. Nếu thiếu hụt trầm trọng thì aPTT cũng sẽ kéo dài. Yếu tố VIII không bị ảnh hưởng bởi vitamin K.

Đáp án: E.

0/50 ratings
Bình luận đóng