CÂU HỎI

Bệnh nhân nam, 44 tuổi vào viện vì tiếng thổi ở tim. Tiếng thổi tâm trương, trầm rung, và có tiếng mở van nghe rõ nhất ở mỏm tim. ECG có nhịp xoang, giãn nhĩ trái. Siêu âm tim có hẹp nhẹ van 2 lá, diện tích mở van 1,7cm2. Để quyết định có can thiệp van tim ở bệnh nhân này, phải thực hiện test nào sau đây?

A. CT mạch vành.

B. Test đi bộ gắng sức.

C. Thông tim phải.

D. Holter điện tim 24h.

E. Chụp động mạch vành.

TRẢ LỜI

Hở van 2 lá nhẹ nên được kiểm tra hàng năm trừ khi có huyết khối hệ thống hay tăng áp động mạch phổi nặng. (> 50mmHg khi nghỉ và > 60mmHg khi gắng sức). Chẩn đoán rung nhĩ kịch phát với điện tim 24h được lựa chọn khi không có bằng chứng tăng áp động mạch phổi. Không có bằng chứng chứng tỏ can thiệp sửa van 2 lá qua da lợi ích hơn phẫu thuật. Chụp động mạch vành bằng CT, test gắng sức, hay chụp cản quang động mạch không cần thiết nếu tuổi < 45 với nam, và < 55 với nữ khi không có triệu chứng.

Đáp án: D.

0/50 ratings
Bình luận đóng