CÂU HỎI

Tất cả các yếu tố sau có liên quan đến thiếu máu giảm sản hồng cầu đơn thuần (PRCA) ngoại trừ ?

A. Khối ở trung thất trước.

B. Rối loạn mô liên kết.

C. Tiền nguyên hồng cầu khổng lồ.

D. Erythropoietin thấp.

E. Nhiễm Parvovirus B19.

TRẢ LỜI

Thiếu máu giảm sản hồng cầu đơn thuần (PRCA) là một dạng thiếu máu đẳng sắc, với sự vắng mặt các tế bào dòng hồng cầu trong tủy xương, do đó làm giảm hồng cầu lưới. Tủy xương cho thấy giảm các tế bào dòng hồng cầu và có mặt các tiền nguyên hồng cầu khổng lồ. Các tình trạng khác có liên quan với PRCA bao gồm nhiễm Parvoirus B19( có thể gây bệnh ở tủy xương), HIV, EBV, HTLv, virus viêm gan B, các bệnh ác tính như u tuyến ức và u lympho ( thường có khối ở trung thất trước); rối loạn mô liên kết như SLE và viêm khớp dạng thấp; mang thai; thuốc; rối loạn di truyền. Mức Erythropoietin sẽ được tăng lên vì thiếu máu.

Đáp án: D.

Bài viết chưa có từ khóa.
0/50 ratings
Bình luận đóng