CÂU HỎI

Điều nào sau đây đúng khi dự phòng bệnh cúm?

A. Bệnh nhân tiêm vaccine cúm đường tiêm bắp nên được cảnh báo gia tăng nguy cơ bị $ Guillain-Barré.

B. Những bệnh nhân dị ứng với trứng không nên tiêm vaccine đường tiêm bắp này..

C. Vaccine tiêm bắp cúm này chứa chủng vi khuấn sống giảm độc lực dựa trên phân lập nhiều đợt nuôi cấy vi khuẩn cúm A và B.

D. Vaccine cúm này không nên dùng cho bệnh nhân đang bị suy giảm miễn dịch.

E. Dung dịch xịt mũi “Flu-mist,” là virus bị bất hoạt qua quá trình nuôi cấy nhiều năm chủng cúm A và B.

TRẢ LỜI

Vaccine virus cúm sống, bất hoạt và giảm độc lực dạng xịt mũi, có tên thương mại “Flu-mist,” không được khuyến cáo dùng cho bệnh nhân lớn tuổi hoặc suy giảm miễn dịch. Vaccine này có hiệu quả tương tự như thuốc chủng ngừa tiêm bắp, cũng được bất hoạt hay :chết”, giống như những chủng cúm A và B năm trước. Vaccine tiêm bắp được sản xuất bằng cách sử dụng trứng, do đó bệnh nhân quá mẫn với trứng thật sự không nên dùng. Nó an toàn cho người lớn tuổi và suy giảm miễn dịch. Trong quá khứ, vaccine virus cúm có liên quan đến $ Guillain-Barré. Điều này không còn được thấy trong thập kỹ qua, mặc dù được giám sát chặt chẽ. Bệnh nhân không cần phải được cảnh báo về tác dụng phụ này.

Đáp án: B.

Bài viết chưa có từ khóa.
0/50 ratings
Bình luận đóng