3.3.2.3. Định lượng Eugenol trong tinh dầu Hương nhu trắng (Oleum Ocimi gratissimi)

* Nguyên tắc:

Eugenol tác dụng với dung dịch kiềm tạo thành eugenat tan trong nước. Phản ứng được tiến hành trong bình cassia. Đọc lượng tinh dầu không tham gia phản ứng ở phần cổ bình có chia vạch.
Hàm lượng phần trăm eugenol trong tinh dầu được tính theo công thức:
X%= (a-b).100/a
a: lượng tinh dầu đem định lượng
b: lượng tinh dầu đọc được ở phần cổ bình (ml)

Hình 3.3.2.1. Bình Cassia
Hình 3.3.2.1. Bình Cassia

* Phương pháp tiến hành:

Hút chính xác 5,0ml tinh dầu hương nhu trắng, cho vào bình cassia dung tích 100ml. Thêm 75ml dung dịch KOH 1N. Lắc đều trong 5 phút. Đun nóng bình cassia trong nồi cách thủy 10 phút, thỉnh thoảng lắc bình. Để nguội (có thể làm nguội nhanh dưới vòi nước lạnh). Thêm dung dịch KOH 1N để đưa phần tinh dầu không tham gia phản ứng lên phần cổ bình có chia vạch. Gõ nhẹ vào bình để các hạt tinh dầu còn bám vào

thành bình nổi lên. Để yên 12 – 24 giờ. Đọc thể tích tinh dầu không tham gia phản ứng. Tính kết quả.

4/51 rating
Bình luận đóng