1. Điều nào sau đây không được chấp thuận cho điều trị thuyên tắc phổi.

a. Aspirin.

b. Heparin không phân đoạn.

c. Heparin trọng lượng phân tử thấp.

d. Điều trị tiêu huyết khối.

2. Câu nào sau đây là đúng liên quan đến đọc khí máu động mạch trong chẩn đoán thuyên tắc phổi…

a. Độ bão hòa oxy bình thường không nghĩ tới thuyên tắc phổi.

b. Oxy máu động mạch không đóng vai trò trong việc chẩn đoán thuyên tắc phổi.

c. Kết quả oxy máu động mạch hữu ích trong việc xác định bệnh nhân có thuyên tắc phổi.

d. Tất cả các bệnh nhân bị thuyên tắc phổi sẽ có kết quả oxy máu động mạch bất thường.

3. Điều gì không liên quan đến tăng huyết áp thoáng qua..

a. Lo lắng.

b. Mang thai.

c. Hội chứng cai nghiện rượu.

d. Cocaine.

4. Thuốc nào sau đây được lựa chọn cho bệnh não do tăng huyết áp.

a. Sodium nitroprusside.

b. Nifedipine.

c. Hydralazine.

d. Methyldopa.

5. Triệu chứng phổ biến nhất của phình động mạch chủ bụng bị vỡ….

a. Tiểu máu.

b. Ngất xỉu.

c. Thay đổi trong mức độ ý thức.

d. Đau.

0/50 ratings
Bình luận đóng