Các dược liệu thuộc chi Citrus họ Cam – Rutaceae
            Các dược liệu thuộc chi Citrus được trình bày chi tiết trong chương tinh dầu. Ở đây chỉ điểm sơ lược về thành phần flavonoid.
            Bộ phận chứa nhiều flavonid thuộc chi Citrus chủ yếu là vỏ quả ngoài, vỏ quả giữa và dịch quả. Các flavonoid của chi Citrus phần lớn thuộc nhóm flavanon như: hesperidin (hesperitin-7-rutinosid), neohesperidin (hesperitin -7- neohesperidosid), naringin (naringenin-7- neohesperidosid), eriodictyosid (eriodictyol-7-rhamnosid), eriocitrin (eriodictyol-7-rutinosid) kèm theo một số dẫn chất flavon như diosmin (diosmetin-7-rutinosid), rutin. Các flavonoid cónhièu nhóm methoxy cũng thường gặp trong chi Citrus như tangeretin, nobiletin, sinensetin.

Các flavonoid của các loài Citrus thường được dùng dưới dạng toàn phần kết hợp với vitamin C để làm thuốc bảo vệ thành mạch. Diosmin dùng ở liều cao (1-2gam/ngày) để điều trị bệnh trĩ. Có thể deshydro hóa hesperidin để chuyển thành diosmin. Hesperidin là thành phần có nhiều trong vỏ chanh, cam. Naringin có trong vỏ quả bưởi thường được dùng dưới dạng dẫn chất natri. Cũng có thể dùng duới dạng aglycon là naringenin.
https://hoibacsy.vn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngô Văn Thu (2011), “Bài giảng dược liệu”, tập I. Trường đại học Dược Hà Nội
Phạm Thanh Kỳ (1998), “Bài giảng dược liệu”, tập II. Trường đại học Dược Hà Nội
Đỗ Tất Lợi (2004), “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, Nhà xuất bản Y học
Viện dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, tập I, Nhà xuất bản khoa hoc kỹ thuật.
Viện Dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam”, tập II, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
Bài viết chưa có từ khóa.
5/51 rating
Bình luận đóng