Áp xe vùng dưới hàm

Mục lục I.   ĐỊNH NGHĨA II.    NGUYÊN NHÂN III.     CHẨN ĐOÁN IV. ĐIỀU TRỊ V.    TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG VI.     PHÒNG BỆNH I.   ĐỊNH NGHĨA Là áp xe khu trú ở vùng dưới hàm, nguyên nhân thường do răng. … Xem tiếp

Áp xe vùng sàn miệng

Mục lục I.   ĐỊNH NGHĨA II.    NGUYÊN NHÂN III.     CHẨN ĐOÁN IV. ĐIỀU TRỊ V.    TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG VI.     PHÒNG BỆNH I.   ĐỊNH NGHĨA Là áp xe khu trú ở vùng sàn miệng, nguyên nhân thường do răng. … Xem tiếp

Áp xe vùng mang tai

Mục lục I.     ĐỊNH NGHĨA II.     NGUYÊN NHÂN III.     CHẨN ĐOÁN IV. ĐIỀU TRỊ V.    TIÊN LƯỢNG VÀ BIẾN CHỨNG VI.     PHÒNG BỆNH I.     ĐỊNH NGHĨA Là áp xe khu trú ở vùng mang tai, nguyên nhân thường do viêm … Xem tiếp