Trình bày cấu  tạo cấp một  của thân cây lớp Ngọc lan

Cắt ngang qua thân cây non của một cây thuộc lớp Ngọc lan. vừa mới nảy mầm. Đem soi dư­ới kính hiển vi, ta thấy thân cây đó gồm có ba phần

a.Biểu bì:

Cấu tạo bởi một lớp tế bào sống không có diệp lục. vách hóa cutin thành một lớp dày hay mỏng tuỳ theo cây sống Ở khí hậu khô hay ẩm. Lớp cutin này không thấm nước và khí cho nên trong biểu bì cần có lỗ khí để thông hơi. Ngoài ra, biểu bì của thân còn có thể mang lông che chở, lông tiết hoặc lông ngứa.

than-ngoc-lan

b) Vỏ cấp một.

Cấu tạo bởi mô mềm vỏ, gồm nhiều lớp tế bào sống có vách mỏng bằng cellulose, trong đựng nhiều lạp lục. Vỏ ở thân mỏng hơn ở rễ. Ở một số cây, dư­ới lớp biểu bì có thêm một lớp mô dày cấu tạo bởi những tế bào sống có vách dày bằng cellulose để làm nhiệm vụ nâng đỡ. Lớp mô dày này th­ường tập trung Ở những chỗ lồi của thân cây có khía dọc nhu­ các cây họ Cần (Apiaceae) hoặc ở góc những thân cây vuông như­ các cây thuộc họ Bạc hà (Lamiaceae). Những cây sống ở nư­ớc có vỏ cấu tạo bởi mô mềm xốp. gồm những dãy tế bào chằng chịt với nhau như­ mạng lư­ới. để hở những khoảng trống chứa đầy khí gọi là khuyết, ví dụ: Rau dừa nư­ớc (Ludwigia adscendens  Ha ra.).

Lớp tế bào trong cùng của vỏ gọi là nội bì. gồm một lớp tế bào sống chứa nhiều hạt tinh bột eo thể nhuộm tím sẫm bởi các thuốc thử iod. Ở một số cây, vách tế bào nội bì có thể mang khung hóa bẩn, gọi là đai Caspari.

c.Trụ giữa

Các cây lớp Ngọc lan chỉ có duy nhất một trụ giữa (cấu tạo một trụ).

Trụ bì: Lớp tế bào ngoài cùng của trụ giữa là trụ bì cấu tạo bởi một hay nhiều tầng tế bào. th­ờng xếp xen kẽ với tế bào nội bì và đôi khi có thể hóa mô cứng để làm nhiệm vụ nâng đỡ: đó là những sợi trụ bì.

Hệ thông dẫn: Dư­ới trụ bì là các yếu tố dẫn nhựa của thân cây không xếp thành bó gô và bó libe riêng biệt nh­ trong rễ cây mà hợp lại thành những bó libe gỗ gồm có libe hình bầu dục Ở phía ngoài và gỗ hình tam giác có đỉnh quay vào tâm ở phía trong. Đó là những bó chồng. Ở một số cây phía trong gỗ lại có thêm một lớp libe nữa gọi là libe quanh tủy (bó chồng kép). Ví dụ nh­ư cây Mư­ớp (Lu[fa cylindrica Ro em.), Mã tiền (Strychnos nux – vomica L.), Lá ngón (Gelsenium elegans Benth.), Cà độc dư­ợc (Datura mete l L.), v.v. . .

Các bó libe  gỗ ở thân cây cấp một của các cây lớp Ngọc lan xếp theo một vòng tròn. Chỉ có trư­ờng hợp đặc biệt Ở một số cây như­ cây Trầu không (họ Hồ tiêu ), các bó libe gỗ mới xếp thành hai vòng tròn. Trong bó gỗ, các mạch gỗ nhỏ đặt ở phía trong, các mạch gỗ to ở phía ngoài (phân hóa ly lâm). ở khe giữa libe là gỗ có một lớp tế bào thuộc mô phân sinh cấp hai gọi là tiền tầng sinh gỗ, có nhiệm vụ làm cho thân cây sau này phát triển theo chiều ngang.

Ruột và tia ruột: Giữa hai bó libe gỗ. có những dải mô mềm gọi là tia ruột hay tia tủy. Ở phía trong các bó libe gỗ là một khối mô mềm gọi là ruột hay tủy. Vài loài cây có ruột rỗng như­ các cây thuộc họ Cẩn.

0/50 ratings
Bình luận đóng