2. Thành phần cấu tạo

Về thành phần cấu tạo của tinh dầu khá phức tạp, có thể chia thành 4 nhóm chính:
1. Các dẫn chất của monoterpen
2. Các dẫn chất của sesquiterpen
3. Các dẫn chất có nhân thơm
4. Các hợp chất có chứa nitơ (N) và lưu huỳnh (S)
2.1. Một số dẫn chất monoterpen:
* Các dẫn chất không chứa oxy:
 
* Các dẫn chất chứa oxy
 
2.2.. Một số dẫn chất sesquiterpen:
 
* Các hợp chất Azulen:
 
* Các sesquiterpenlacton:

Theo định nghĩa, các sesquiterpenlacton không phải là tinh dầu, vì những hợp chất này không bay hơi ở nhiệt độ thường, do đó không điều chế được bằng phương pháp cất kéo hơi nước, chỉ có thể chiết xuất bằng dung môi hữu cơ. Nhưng theo một số tác giả, các hợp chất này có thể là những tiền chất của azulen. Do chúng có cấu tạo sesquiterpen và có tác dụng sinh học quan trọng, nên được xếp vào nhóm này.

 

2.3. Một số dẫn chất có nhân thơm:
  2.4. Một số dẫn chất có chứa N và S:

* Các dẫn chất isothiocyanat

R – N = C = S
R = Alkyl ;  CH3- ;  C2H5 – ;  C3H7 –
R = Alkenyl: CH2 = CH – CH2 –
CH2 = CH – CH2 – CH2 –
* Alicin
CH2 = CH – CH2 – S – S – CH2 – CH =  CH2

 https://hoibacsy.vn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngô Văn Thu (2011), “Bài giảng dược liệu”, tập I. Trường đại học Dược Hà Nội
Phạm Thanh Kỳ (1998), “Bài giảng dược liệu”, tập II. Trường đại học Dược Hà Nội
Đỗ Tất Lợi (2004), “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, Nhà xuất bản Y học
Viện dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, tập I, Nhà xuất bản khoa hoc kỹ thuật.
0/50 ratings
Bình luận đóng