Khái quát: thang điểm thân não Pittsburgh được sử dụng để đánh giá các phản xạ thân não ở bệnh nhân hôn mê.

Phản xạ thân nãoDấu hiệuĐiểm
Phản xạ mi mắtCó ít nhất 1 bên2
Mất cả 2 bên1
Phản xạ giác mạcCó ít nhất 1 bên2
Mất cả 2 bên1
Mát búp bêCó ít nhất 1 bên2
Mất cả 2 bên1
Phản xạ của đồng tử bên (P) với ánh sángCó phản xạ2
Mất1
Phản xạ của đồng tử bên (T) với ánh sángCó phản xạ2
Mất1
Phản xạ rặn , hoCó phản xạ2
Mất1

Điểm thân não Pittsburgh được tính bằng tổng điểm các phản xạ cộng lại

Ý nghĩa:

  • Điểm thấp nhất: 6 điểm
  • Điểm cao nhất: 12 điểm
  • Điểm càng cao, tiên lượng càng tốt.
  • Thang điểm thân não Pittsburgh có thể được thêm vào thang điểm Glasgow tạo thành một thang điểm phối hợp, khi đó điểm của thang điểm từ 9-27 điểm.

Công thức đánh giá:

Dữ liệuNhập
Bạn đang đánh giá bệnh nhân có nguy cơ bị hôn mê? (Có hay Không)
Phản xạ có mi mắt ở bên trái? (Có hay Không)
Phản xạ có ở mi mắt bên phải? (Có hay Không)
Phản xạ giác mạc bên trái? (Có hay Không)
Phản xạ giác mạc bên phải? (Có hay Không)
Mắt búp bê có ờ bên trái? (Có hay Không)
Mắt búp bê có ở bên phải? (Có hay Không)
Đồng tử trái đáp ứng ánh sáng? (Có hay Không)
Đồng tử phải đáp ứng ánh sáng? (Cỏ hay Không)
Có phản xạ rặn? (Có hay Không)
Có phản xạ ho? (Có hay Không)

Đánh dẫu “x” vào ô trống thích hợp cho mỗi câu hỏi (mỗi dòng chỉ đưa 1 câu trả lời)

Tuân lệnhĐịnh khuCo chiPhản xạ bất thườngDuỗi cứngKhông đáp ứng
Đáp ứng vận động
Định hướngLộn xộnTừ không thích hợpÂm thanh khó hiểuKhông có đáp ứng
Tự nhiênĐáp ứng lời nóiKích thích đauKhông đáp ứng
Mở mắt

Tính                                                    Kết quả

Hoàn thành dữ liệu ——————————

Đánh giá phù hợp                     —————–

Điểm Pittsburgh                        —————– trên tổng điểm 12 (thấp nhất 6 điểm)

Điểm Glasgow                           —————– trên tổng điểm 15 (thấp nhất 3 điểm)

Điểm phối hợp                          —————– trên tổng 27 (thấp nhất 9 điểm)

0/50 ratings
Bình luận đóng