Sưng dê hoa vàng

Tên khoa học Strophantus divaricatus, Họ Trúc Đào (Apocynaceae). 1. Mô tả: Cây nhỏ, toàn thân cây và lá khi bẻ có nhũ dịch màu trắng sữa. Cành non vuông, cành già hình trụ có khía dọc Lá mọc đối hơi giống hình thìa, trên to dưới nhỏ, đầu nhọn, trên có lòng máng Cụm hoa hình xim ở đầu cành, mang 1-3 hoa to, gần đài có 1 đôi lá bắc mọc đối. Đài hoa màu xanh hay vàng xanh, tràng hoa hình phễu rộng, trên xẻ làm 5 … Xem tiếp