I – MONOTERPENOID GLYCOSID:

            Monoterpenoid glycosid gồm những glycosid có bộ khung của phần aglycon cấu tạo từ 2 đơn vị hemiterpen nối với nhau theo quy tắc đầu – đuôi, ví dụ 2 chất acid picrocinic và gardenosid có trong cây dành dành – Gardenia jasminoides Ellis. cho vị thuốc chi tử.
            Trong thực vật các monoterpenoid glycosid được gặp nhiều nhất là nhóm Iridoid. Cho đến nay người ta đã biết trên 600 chất. Sau đây là một số nét đại cương về nhóm này.
Acid picrocinic
Gardenosid
 https://hoibacsy.vn

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngô Văn Thu (2011), “Bài giảng dược liệu”, tập I. Trường đại học Dược Hà Nội
Phạm Thanh Kỳ (1998), “Bài giảng dược liệu”, tập II. Trường đại học Dược Hà Nội
Đỗ Tất Lợi (2004), “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, Nhà xuất bản Y học
Viện dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, tập I, Nhà xuất bản khoa hoc kỹ thuật.
Viện Dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam”, tập II, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
0/50 ratings
Bình luận đóng