Thiên Tuyền

Tên Huyệt:

Huyệt là nơi tiếp khí của Thiên Trì, lại ở giữa huyệt Thiên phủ và Cực Tuyền, vì vậy gọi là Thiên Tuyền (Trung Y Cương Mục).

Tên Khác:

Thiên Ôn, Thiên Thấp.

Xuất Xứ:

Giáp Ất Kinh.

Đặc Tính:

Huyệt thứ 2 của kinh Tâm Bào.

Vị Trí huyệt:

Dưới đầu nếp nách trước, cách 2 thốn, giữa 2 cơ phần ngắn và cơ phần dài của cơ nhị đầu cánh tay.

Giải Phẫu:

Dưới da là khe giữa phần dài và phần ngắn của cơ 2 đầu cánh tay, chỗ bám của cơ cánh tay trước, mặt trước xương cánh tay.

Thần kinh vận động cơ là các nhánh của dây thần kinh cơ -da.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh D2.

Chủ Trị:

Trị ngực đau, tim nhói đau, lưng đau, mặt trong cánh tay đau, ho.

Phối Huyệt:

Phối Uyển Cốt (Tiểu trường.4) trị vai và cánh tay đau (Tư Sinh Kinh).

Cách châm Cứu: Châm thẳng 0, 5-1 thốn. Cứu 3-5 tráng – Ôn cứu 5-10 phút.

0/50 ratings
Bình luận đóng