3.2.1.4. Định tính alcaloid trong thân Ma hoàng (Ephedra sinica Stapf., Ephedraceae)

Cân 2g bột dược liệu, cho vào trong bình nón khô, có nút mài, dung tích 50ml. Thấm ẩm dược liệu bằng dung dịch amoniac 6N. Thêm 20ml cloroform. Đậy nút và để yên trong 30 phút.
Gạn lớp cloroform vào bình gạn dung tích 50ml. Lắc dịch chiết với 10ml dung dịch HCl 5%. Gạn lớp acid vào trong ống nghiệm. Thêm vào đó 0,1ml dung dịch đồng sulfat 10%, 1ml dung dịch NaOH 10%. Lắc nhẹ sẽ xuất hiện màu lơ tím. Thêm vào hỗn hợp đó

1ml cồn amylic. Lắc trong vòng 1 phút. Khi để yên, lớp cồn sẽ có màu tím tía, lớp nước ở dưới bị mất màu đi một phần.

Bài viết chưa có từ khóa.

0/50 ratings
Bình luận đóng