CÂU HỎI

Một nhân viên chăm sóc y tế chưa chích ngừa bị kim tiêm đâm của một người bệnh nhân đã biết bị viêm gan siêu vi B. Điều trị thích hợp cho bệnh nhân này là?

A. Hepatitis B immunoglobulins.

B. Hepatitis B vaccine.

C. Hepatitis B vaccine + hepatitis B immunoglobulins.

D. Hepatitis B vaccine + lamivudine.

E. Lamivudine + tenofovir.

TRẢ LỜI

Viêm gan siêu vi B là tác nhân lây truyền qua đường máu. Gần 1/3 vết kim tiêm ở những người chưa có miễn dịch trước đó (bao gồm vacccine hay nhiễm đã khỏi), gây nhiễm viêm gan siêu vi B. Điều này ở viêm gan siêu vi C là 3% và 0.3% cho nhiễm HIV. Hơn nữa viêm gan siêu vi B vốn là DNA virus có thể tồn tại một thời gian dài trên bề mặt không được khử khuẩn. Do đó mục tiêu 100% nhân viên chăm sóc sức khỏe nên được chủng ngừa viêm gan siêu vi B. Sử dụng nhanh cả vaccine viêm gan siêu vi B và immunoglobulins là cách có hiệu quả trong chống lây nhiễm ở vết chích có nguy cơ cao ở người chăm sóc sức khỏe chưa được miễn dịch trước đó. Không có dữ liệu nào cho rằng dùng thuốc kháng virus cho vết chích chứa viêm gan siêu vi B, mặc dù điều này có hiệu quả trong vết chích có liên quan đến HIV-1.

Đáp án: C.

Bài viết chưa có từ khóa.
0/50 ratings
Bình luận đóng