Cấu tạo cấp một rễ cây lớp Hành . Vi phẫu được cắt ngang ở miền lông hút. Rễ cây có cấu tạo đối xứng tỏa tròn, gồm 3 phần:

  1. Tầng lông hút

Tầng này t­ương ứng với lớp tế bào biểu bì của thân cây. Bao gồm những tế bào ngoài cùng kéo dài ra, có vách mỏng bằng cellulose. Vùng lông hút  thư­ờng có đ­ường kính và độ dài không đổi. Vùng này đảm nhiệm chức năng quan trọng nhất của rễ cây.

  1. Vỏ cấp một

– Vỏ cấp một do tầng sinh vỏ của mô phân sinh đầu ngọn rễ sinh ra. Vỏ cấp một gồm các tế bào có vách mỏng bằng cellulose, thư­ờng chia làm hai vùng:re-hanh

+ Mô mềm vỏ ngoài bao gồm nhiều tế bào vách bằng cellulose. sắp xếp lộn xộn, tạo ra các khoảng gian bào.

+ Mô mềm vỏ trong là các tế bào có vách mỏng, xếp thành các vòng tròn đồng tâm và dãy xuyên tâm. Trong tế bào mô mềm th­ường có chất dự trữ và rải rác còn có thể có các tế bào tiết, ống tiết hoặc túi tiết.

– Ngoại bì: Ở nhiều cây, ngay dư­ới lông hút hoặc d­ưới lớp velamen, vỏ cấp một đư­ợc chuyển hóa thành một mô là ngoại bì. Ngoại bì có chức năng nh­ư là một mô che chở nên vách tế bào có thể hóa bần hoặc hóa gô ít nhiều để bảo vệ. Ngoại bì đôi khi cũng tạo thành đai Caspari như­ nội bì, có thể có phiến suberin và phiến này đôi lúc phát triển rất dày. Ngoại bì có khi chỉ có một lớp tế bào hoặc nhiều lớp tế bào. Về cấu tạo, ngoại bì cũng có thể là đổng nhất hoặc bên cạnh những tế bào có đai Caspari còn có một số tế bào vách bằng cellulose, những tế bào này đảm nhiệm sự trao đổi.

-Nội bì là lớp tế bào trong cùng của phần vỏ cấp một. Nội bì có nguồn gốc phát sinh từ tầng sinh vỏ. bao gốm một hàng tế bào khá đều đặn. Trên mặt cắt ngang, trên các vách tế bào xuyên tâm và vách tiếp tuyến phía trong tạo thành đai gọi là cấp một hóa bần có dạng điểm, gọi là điểm Caspari. Ở lớp Hành, vách tế bào nội bì dày lên đáng kể, phần hóa bần tạo thành khung chữ U . Phần hóa bần trên hàng tế bào nội bì được gọi là đai Caspari. Xen kẽ giữa các tế bào có vách hóa bần có các tế bào vách mỏng bằng cellulose; các tế bào này đảm nhiệm sự trao đổi của trụ giữa và vỏ. Chức năng của nội bì là làm giảm bớt sự xâm nhập của nư­ớc vào trụ giữa

Đối với các cây lớp Hành, vỏ cấp một sẽ tồn tại suốt trong đời sống của rễ. Đến một thời gian nào đó, trong vỏ lại xuất hiện mô cứng để tăng cư­ờng nhiệm vụ nâng đỡ.

  1. Trụ giữa

Chiếm vị trí trung tâm của rễ, gồm có trụ bì. hệ thống dẫn, tia ruột và mô mềm ruột.

-Trụ bì: Gồm các tế bào có vách mỏng nằm xen kẽ với tế bào nội bì, có thể là một lớp hay nhiều lớp. Ở rễ các cây lớp Hành, trụ bì th­ường cấu tạo nhiều lớp và lúc trư­ởng thành thư­ờng hóa mô cứng ở các mức độ khác nhau.

Hệ thông dẫn: Gồm các bó gỗ và bó libe nằm xen kẽ nhau.

Bó libe cấp một làm thành từng dải nằm Ở phần xung quanh của trụ giữa ngay sát trụ bì, còn bó gỗ hình thành nên những chỗ lồi vào mô mềm ruột.

-Ruột và tia ruột: Xen kẽ giữa các bó libe và bó gỗ có các tia ruột; trong cùng là mô mềm ruột, gồm các tế bào mô mềm giống với các tế bào mô mềm của yếu tố dẫn.

1/51 rating
Bình luận đóng