A. KHUNG CỦA FLAVONOID.

            Người ta xếp vào nhóm flavonoid những chất có cấu tạo khung theo kiểu C6-C3-C6 hay nói cách khác là khung cơ bản gồm 2 vòng benzen A và B nối với nhau qua một mạch 3 carbon.
            Đứng về sinh nguyên, người ta xem cấu trúc này gồm hai phần (được theo dõi bằng chất đồng vị):
a. C6-C3 (tức là vòng B + 3C) Phần này xuất phát từ acid shikimic dẫn đến các dẫn chất phenylpropan.

      
                                                                                                Chalcon

 

            Trong đa số trường hợp thì mạch 3 carbon đóng vòng với vòng A và tạo nên dị vòng có oxy C. Dị vòng C có thể là:

  Phần lớn các flavonoid có thể xem là các dẫn chất có gốc phenyl của các nhân trên. Đánh số thứ tự bắt đầu từ dị vòng, số 1 từ dị tố oxy rồi tiếp đến vòng A, vòng B đánh số phụ. Trường hợp không có vòng C (nghĩa là mạch 3C hở) ví dụ trường hợp chalcon thì đánh số bắt đầu từ vòng B, vòng A đánh số phụ.

. Ghi chú: P = PO3H2
https://hoibacsy.vn 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Ngô Văn Thu (2011), “Bài giảng dược liệu”, tập I. Trường đại học Dược Hà Nội
Phạm Thanh Kỳ (1998), “Bài giảng dược liệu”, tập II. Trường đại học Dược Hà Nội
Đỗ Tất Lợi (2004), “Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam”, Nhà xuất bản Y học
Viện dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc ở Việt Nam”, tập I, Nhà xuất bản khoa hoc kỹ thuật.
Viện Dược liệu (2004), “Cây thuốc và động vật làm thuốc Việt Nam”, tập II, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật. 
0/50 ratings
Bình luận đóng