1. Viêm màng phổi sẽ có khả năng nhất trong.

a. Viêm phổi thùy.

b. Viêm phế quản phổi.

c. Viêm phổi virus.

d. Xơ hóa phổi. 

2. Một bệnh nhân tồn tại ST chênh lên > 2mm ở V2- 6 hai giờ sau nhồi máu cơ tim, huyết áp 205/115, đã được dùng morphine và aspirin, thuốc tiếp theo của sự lựa chọn là gì.

a. Nitroglycerine tĩnh mạch.

b. Bolus r-PA

c. Streptokinase tĩnh mạch.

d. Heparin dưới da.

3. Điều nào sau đây là phổ biến nhất liên quan với tăng nguy cơ phát triển xoắn đỉnh….

a. Giảm khoảng PR.

b. Giảm thời gian QRS.

c. Tăng khoảng PR.

d. Tăng khoảng QT.

4. Các xét nghiệm sau đây có thể đánh giá rủi ro hoặc chỉ ra tiên lượng nhồi máu cơ tim…

a. CK-MB.

b. Myoglobin.

c. Troponin.

d. CK.

5. Tăng áp mạch máu phổi nặng nhất là do bệnh … không được điều trị…

a. Hẹp động mạch phổi.

b. Hẹp động mạch chủ.

c. Hẹp van hai lá.

d. Sa van hai lá.

Bài viết chưa có từ khóa.
0/50 ratings
Bình luận đóng